Begrippenlijst

Begrippen je hoort er veel, maar wat is het nou eigenlijk? We hebben een aantal veel voorkomende begrippen voor je op een rij gezet.

Gezinsvoogd
Gezinsvoogd (ondertoezichtstelling) is er voor kinderen tot 18 jaar, waarvan de ouders (tijdelijk) hulp nodig hebben bij de opvoeding en/of verzorging van hun kind(eren).
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer (ondertoezichtstelling) is er voor kinderen tot 18 jaar, waarvan de ouders (tijdelijk) hulp nodig hebben bij de opvoeding en/of verzorging van hun kind(eren).
Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces verbaal hebben gehad. De bedoeling is om ze op het rechte pad te brengen en te houden. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
Kinderrechtswinkel
Bij de Kinderrechtswinkel kun je terecht met vragen over jouw rechten en plichten.
OTS
Een Ondertoezichtstelling en nu? Klik op de volgende link voor meer informatie over wat een OTS is. https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Ondertoezichtstelling
Raad voor de kinderbescherming
Bij de Raad voor de Kinderbescherming staat het kind centraal. Als het niet goed gaat met een kind, kunnen zij een onderzoek doen. Zij kijken dan wat de beste oplossing is voor het kind.
Voogdij
Een andere jeugdbeschermingsmaatregel die Bureau Jeugdzorg uitvoert is de voogdijmaatregel. Bij een voogdijmaatregel neemt een voogd volledig het gezag over van de ouder(s). Dit is bijvoorbeeld het geval als ouders onvindbaar of overleden zijn, of als de rechtbank het gezag van de ouder beëindigd en Bureau Jeugdzorg Limburg benoemt tot voogd. Bureau jeugdzorg is dan volledig verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind. gerelateerde brochures Ondertoezichtstellingdownload Voogdij - Als je ouders overleden zijndownload Voogdij - Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgendownload gerelateerde links Raad voor de Kinderbescherming www.kinderbescherming.nl regio's regio noord-limburgregio midden-limburgcentraal bureauzuid-limburg