Jeugdigen

Wat kan BJZ voor jou doen?

Bureau Jeugdzorg Limburg is een gecertificeerde instelling voor uitvoering van de maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Heeft de (kinder)rechter een uitspraak gedaan en een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering opgelegd, dan krijg je vanuit Bureau Jeugdzorg Limburg begeleiding van een jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder.

Samen met jou en je ouders of opvoeders onderzoeken we hoe je zelf verder kunt door het heft weer in eigen handen te nemen. Daar waar het kan en mogelijk is met de hulp van je eigen familie, vrienden of anderen in je directe omgeving. Ons uitgangspunt is dat ieder kind in een veilige omgeving kan opgroeien. Het liefst thuis.

We werken ook intensief samen met wijkteams, politie, justitie, veiligheidshuizen, jeugdzorginstellingen, het Algemeen Maatschappelijk Werk, Zorg-en Adviesteams op scholen, de jeugdgezondheidszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en vele andere organisaties.