Bureau Jeugdzorg Limburg is een gecertificeerde instelling voor uitvoering van de maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zij bieden hulp en ondersteuning in die gevallen waar de (kinder)rechter een uitspraak heeft gedaan en een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken of jeugdreclassering heeft opgelegd.

In deze gevallen krijgen u en uw kind te maken met een jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder van Bureau Jeugdzorg Limburg. De hulpverlener gaat uw gezin begeleiden.

Samen met uw kind en u onderzoekt BJZ hoe u als gezin het heft weer in eigen hand kunt nemen. BJZ helpt uw gezin door u actief te laten werken aan de oplossing van het probleem. Daar waar mogelijk met hulp van het sociale netwerk van uw kind en u. Het uitgangspunt is dat ieder kind in een veilige omgeving kan opgroeien. Het liefst thuis.