Wat is Halt-straf?

Een Halt-straf is een leerstraf of werkstraf. Dat krijgt je alleen als de overtreding niet te ernstig is. Bijvoorbeeld bij eenvoudige vernielingen (en graffiti). Of - poging tot - diefstal en schoolverzuim.

Een Halt-straf bestaat uit:

  • gesprekken met de jongere, ouders en de Halt-medewerker
  • betalen van eventuele schade
  • aanbieden excuses aan slachtoffer(s)
  • maken van leeropdrachten
  • soms ook een werkstraf

Lees meer over Halt-straf (Halt.nl).

Een Halt-medewerker onderzoekt tijdens de Halt-straf welke problemen de jongere heeft. Bijvoorbeeld:

  • problemen thuis, op school of binnen de vriendengroep;
  • of het gebruik van alcohol en drugs op jonge leeftijd.

Halt biedt zelf geen hulpverlening. Is extra zorg nodig? Dan verwijst de Halt-medewerker de jongere door naar de juiste specialist. Bijvoorbeeld een instelling voor jeugdhulp. Halt bespreekt dit altijd eerst met de jongere en de ouders.