Denise / 22-05-2024

‘Help, een klacht!’.

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan ‘Help een klacht, fase 2’. Dit project is een vervolg op het onderzoeksrapport Help, een klacht!, gepubliceerd in 2021. Met subsidie van het ministerie van Justitie & Veiligheid zijn er een aantal aanbevelingen omgezet in praktische producten. Deze zijn gebundeld in het digitale informatiepakket ‘Help, een klacht!’.Zo is vanuit het project de praatplaat 'Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben' ontwikkeld en zijn er filmpjes gemaakt die dienen als voorlichtingsmateriaal voor professionals. Dit alles is gebundeld in het digitale informatiepakket 'Help, een klacht!'.

Dit pakket bevat relevante informatie, belangrijke publicaties en ondersteunende filmpjes om professionals (en hun cliënten) beter te informeren over klachtrecht, klachtbehandeling en voorkomen van klachten. Het pakket is bedoeld als bron van informatie over het klachtrecht van jeugdigen, ouders en pleegouders in de jeugdhulp en de klachtbehandeling vanuit jeugdhulpinstanties.