/ 12-05-2023

Will stelt zich voor

Mijn naam is Will Janssen, geboren maart 1969, vader van een dochter. In 1995 ben ik afgestudeerd aan de HBO-opleiding Bedrijfskunde, Financieel Economisch Management.

Ik heb veel gereisd. Zo heb ik o.a. stagegelopen in Thailand, en heb buiten Europa langdurig in landen als Venezuela, Brazilië, India en Gambia verbleven. Tijdens deze verblijven heb ik ervaring en kennis opgedaan van diverse culturen, wat mij gevormd heeft tot degene, die ik nu ben.

In het dagelijks leven heb ik mij reeds 28 jaar ingezet als Verkoop Adviseur. Hierbij heb ik de connectie tussen (potentiële) klanten en mijn werkgever vervult, waarbij tevredenheid van beide partijen de uitgangspositie is.

Sinds november 2022 ben ik Voorzitter van Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg. Mijn motivatie om aan deze functie-inhoud te geven, is dat elk kind recht heeft op een onbezorgde jeugd. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor sommigen gedwongen, vrijwillig of uit noodzaak in contact komen met Jeugdzorg. Dat dit perikelen teweeg kan brengen bij cliënten (zowel de jeugdigen, als de ouder(s) c.q. verzorger(s), heb ik helaas zelf ook mogen ervaren. De reden van deze perikelen zijn vaak heel divers. Onder andere onwetendheid over mogelijkheden en reële verwachtingen, geen duidelijke wederzijdse communicatie in een hectische periode kunnen vaak de grondslag zijn, wat veel frustratie teweegbrengt. Om in beeld te krijgen, waardoor deze frustraties ontstaan, treden wij als Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg als adviesorgaan tussen cliënten van Bureau Jeugdzorg Limburg en Bureau Jeugdzorg Limburg. Wij als Cliëntenraad, zetten ons in voor de algemene belangen van de cliënten, door middels diverse kanalen, zoveel mogelijk met cliënten en overige betrokkenen in contact te treden om te inventariseren wat er in de praktijk speelt. Met deze vergaarde informatie, adviseren wij de beleidsmedewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg, om kwalitatieve progressie in de verleende jeugdzorg te kunnen bewerkstelligen.

Wilt u uw ervaringen (zowel positief als negatief) met Bureau Jeugdzorg Limburg met ons delen? Schroom u dan niet, om contact met ons op te nemen.

Dat kan middels meedoen@bjzlimburg.nl

Met vriendelijk groet,

Will Janssen

Voorzitter BJZ Limburg